สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10

 เว็บไซต์หน่วยงาน 

 
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 133 คน
Total 1,617 คน

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

สอบถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ Virus ปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows MS Office และโปรแกรมในการใช้งาน และเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 7 0

ถาม-ตอบ แนะนำ เกี่ยวกับระบบโปรแกรมบัญชีสำหรับสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4 0

พูดคุย สนทนา เรื่องทั่วไป 0 0

สอบถาม แนะำนำ เทคนิค การจัดทำเว็บไซด์ผ่านระบบ Easy Web Time 2 0

สอบถาม แนะนำ เทคนิค เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Photoshop / Illustrator / Google Sketchup และการออบแบบเว็บไซด์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 6 0

สอบถาม แนะนำ การใช้งานและปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 0 0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
349 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5312-1236 โทรสาร : 0-5312-1237 อีเมล์ : [email protected]